THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa Chỉ : Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng – Tiểu Khu Liên Sơn, huyện Liên Sơn, Tỉnh Hòa Bình

 Email : misurevietnam@gmail.com

 Hotline : 037 452 7580